Договір публічної оферти

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ДЛЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ «MAGNETIC BRAND CLOTHES»   1.Терміни та визначення 1.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення і є її складовою невід’ємною частиною: 

Продавець — MAGNETIC brand clothes

  • Покупець — – будь-яка фізична особа, акцептувати публічну оферту на умовах справжньої оферти.
  • Інтернет-магазин – офіційний інтернет-магазин Продавця «MAGNETIC brand clothes», розташований за інтернет адресою https://www.buymagnetic.com . В рамках цього договору, поняття Інтернет-магазин і Магазин, а так само інтернет адреси https://buymagnetic.com  і похідні від buymagnetic.com є рівносильними і трактуються автентично, по контексту оферти.
  • Товар —  об’єкт угоди сторін, перелік найменувань асортименту, представлений в офіційному інтернет-магазині.

2. Загальні положення

2.1. Справжня публічна Оферта (надалі – Договір) є офіційною пропозицією Продавця «MAGNETIC brand clothes» на адресу будь-якої особи, що володіє дієздатністю і необхідним повноваженням укласти з MAGNETIC brand clothes договір купівлі-продажу Товару на умовах, визначених у цій оферті і містить всі істотні умови договору.

2.2. Відносини в сфері захисту прав споживачів регулюються Цивільним кодексом України, Законом «Про захист прав споживачів» та прийнятими відповідно до нього іншими законами та правовими актами України.

3. Регістрація на сайті.

3.1. Оформити Замовлення в Інтернет-магазині можуть як зареєстровані так і не зареєстровані Покупці, при цьому Покупець має право зареєструватися на сайті лише 1 (один) раз, тобто може мати тільки один Особистий кабінет. 

3.2. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.

3.3.Покупець, що реєструється в Інтернет-магазині, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіна і пароля. Індивідуальна ідентифікація Покупця дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Покупця.

3.4. Покупець самостійно несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки, в разі передачі логіна і пароля третім особам.

4. Предмет Договору і ціна Товару.

4.1. Продавець передає, а Покупець приймає і оплачує товари на умовах цього Договору.

4.2. Право власності на Ваше замовлення Товари переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю і оплати останнім повної вартості Товару. Ризик його випадкової загибелі або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю.

4.3. Ціни на Товар визначаються Продавцем в односторонньому безспірному порядку і вказуються на сторінках інтернет-магазину, розташованого за інтернет-адресою: https://buymagnetic.com/.

4.4. В період акцій і розпродажів персональні знижки не активні, крім випадків коли індивідуальна знижка постійного покупця вище акційної ціни, в такому випадку Покупець має право вибрати розмір знижки на свій розсуд в бік більшої.

5. Момент укладання договору

5.1. Текст даного Договору є публічною офертою (відповідно до статті 435 та частиною 2 статті 437 Цивільного кодексу України).

5.2. Акцептом справжньої оферти (договору) – оформлення Покупцем замовлення на Товар відповідно до умов цієї оферти.

5.3. Договір, укладений на підставі акцептування Покупцем цієї оферти є договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків і / або застережень.

5.5. Факт оформлення замовлення Покупцем є беззаперечним фактом прийняття Покупцем умов даного Договору, в тому числі згодою Покупця на розсилку йому Продавцем повідомлень про статус його замовлення і опитувань для поліпшення якості обслуговування Покупців. Покупець, який придбав товар в Інтернет-магазині Продавця (який оформив замовлення товару), розглядається як особа, яка вступила до продавця в відносини на умовах цього Договору.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Продавець зобов’язується:

6.1.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити в повній мірі всі зобов’язання перед Покупцем відповідно до умов цього договору і чинного законодавства. Продавець залишає за собою право невиконання зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, зазначених в п.6 цього Договору.

6.1.2. Обробляти персональні дані Покупця і забезпечувати їх конфіденційність в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.1.3. Акцептуємо справжню оферту, Покупець висловлює згоду і дозволяє: Продавцю «MAGNETIC brand clothes» info@buymagnetic.com , тел. +380930035003, (надалі – Оператор) обробляти свої персональні дані, в тому числі прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, поштову адресу; домашній, робочий, мобільний телефони, адресу електронної пошти, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу на території України і транскордонну передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних , а також передачу їх контрагентам Оператора з метою подальшої обробки (включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (в тому числі передачу на території України і транскордонну передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних) для проведення досліджень, спрямованих на поліпшення якості послуг, для проведення маркетингових програм, статистичних досліджень, а також для просування послуг на ринку шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою різних засобів зв’язку, включаючи, але не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта, телефон, мережа Інтернет. Покупець висловлює згоду і дозволяє Оператору і контрагентам Оператора обробляти персональні дані Покупця, за допомогою автоматизованих систем управління базами даних, а також інших програмних засобів, спеціально розроблених за дорученням Оператора. Робота з такими системами здійснюється згідно з написаним оператором алгоритму (збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення, використання, блокування, знищення). Покупець погоджується з тим, що, якщо це необхідно для реалізації цілей, зазначених у цій оферті, його персональні дані, отримані Оператором, можуть бути передані третім особам, яким Оператор може доручити обробку персональних даних Покупця на підставі договору, укладеного з такими особами, при умови дотримання вимог законодавства України про забезпечення такими третіми особами конфіденційності персональних даних та безпеки персональних даних при їх обробці. При передачі зазначених даних Покупця Оператор попереджає осіб, які отримують персональні дані Покупця, про те, що ці дані є конфіденційними і можуть бути використані лише в цілях, для яких вони повідомлені, і вимагають від цих осіб дотримання цього правила. Покупець має право запросити у Оператора виключення або виправлення / доповнення невірних або неповних персональних даних, відправивши відповідний письмовий запит на ім’я Оператора на поштову адресу. Надана Покупцем згода на обробку його персональних даних є безстроковою і може бути відкликана шляхом направлення Покупцем письмової заяви на адресу Оператора на поштову адресу. 

6.2. Продавець має право:

6.2.1. Змінювати цей Договір, Ціни на Товар та Тарифи на супутні послуги, способи і терміни оплати і доставки товару в односторонньому порядку, поміщаючи їх на сторінках інтернет-магазину, розташованого по інтернет-адресою https://buymagnetic.com. Всі зміни вступають в силу негайно після публікації, і вважаються доведеними до відома Покупця з моменту такої публікації. 

6.2.2. Без узгодження з Покупцем, передавати свої права та обов’язки по виконанню Договору третім особам.

6.2.3. Перед постачанням замовленого Клієнтом товару Продавець має право вимагати від Клієнта 100% передоплати замовленого товару. Продавець має право відмовити Клієнту в доставці товару за відсутності такої оплати. 

6.2.4. Продавець має право не проводити доставку Товару Клієнту кур’єром за адресою, вказаною при оформленні Клієнтом замовлення і передати Товар в узгодженому з Клієнтом фірмовому пункті самовивозу.

 6.2.5. Використовувати технологію “cookies”. “Cookies”не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам. 

6.2.6.Продавець має право направляти Покупцю повідомлення рекламно-інформаційного характеру за допомогою e-mail і sms-розсилок з інформацією про знижки, акції, нові надходження тощо. Частота розсилок визначається Продавцем самостійно, в односторонньому порядку. 

6.2.7. Продавець має право в односторонньому порядку скасувати Замовлення Покупця в разі порушення Покупцем п.6.3.3.1. цієї Оферти. 

6.2.8.Продавець має право змінювати умови Акцій, розміщених на сайті інтернет-магазину https://buymagnetic.com , в односторонньому порядку без згоди Покупця, шляхом розміщення таких змін на сайті інтернет-магазину https://buymagnetic.com. 

6.3.Покупець зобов’язується: 

6.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, цінами на Товар, пропонованими Продавцем в інтернет-магазині. 

6.3.2. На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, однозначно ідентифікують його як покупця, і достатні для доставки Покупцеві сплаченого ним Товару.

6.3.3. Оплатити замовлений Товар і його доставку на умовах цього договору. 

6.4. Покупець має право:

6.4.1. Покупець має право зробити обмін або повернення Товару на протязі 14 днів з моменту покупки при повному збереженні товарного вигляду, при відсутності слідів шкарпетки і повному наявності оригінальної упаковки. Поштові витрати оплачує Покупець. 

7. Доставка товару 

7.1. Доставка Товару Покупцю здійснюється в терміни, узгоджені Сторонами при підтвердженні замовлення співробітником Продавця. Якщо Покупець не отримує замовлення в узгоджений термін, Продавець має право анулювати замовлення з попереднім інформуванням Клієнта. У разі якщо замовлення оплачено кошти повертаються покупцеві у встановлений законодавством термін. 

7.2. При кур’єрській доставці Товару Клієнт в реєстрі Доставки ставить свій підпис навпроти тих позицій Товару, які Клієнт придбав. Дана підпис служить підтвердженням того, що Клієнт не має претензій до комплектації замовлення, до кількості і зовнішнім виглядом Товару. 

7.3. Після отримання Замовлення претензії до кількості, комплектності та виду Товару не приймаються. 

7.4. Кур’єрська доставка здійснюється за вказаною в реквізитах для відправки адресою. 

7.5. Поштові издержи по доставці Товару здійснює Покупець. 

8. Відкликання оферти 

8.1. Відкликання оферти (Договору) може бути здійснений Продавцем в будь-який час, але це не є підставою для відмови від зобов’язань Продавця за тим самим укладеними договорами. Продавець зобов’язується розмістити повідомлення про відкликання оферти, в своєму інтернет-магазині, із зазначенням точного часу відкликання оферти, не менше ніж за 12 годин до факту настання події відкликання (припинення) дії оферти.

9. Форс-мажор

9.1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання було викликано обставинами непереборної сили, що виникли після підписання цього Договору. «Обставини Непереборною Сили» означають надзвичайні події або обставини, які така Сторона не могла передбачити або запобігти доступними їй засобами. Такі надзвичайні події або обставини включають в себе, зокрема: страйки, повені, пожежі, землетруси і інші стихійні лиха, війни, військові дії, а також будь-які інші обставини, що виходять за межі розумного контролю однієї із Сторін. Зміни чинного законодавства або нормативних актів, прямо або побічно впливають на будь-яку із Сторін, не розглядаються як Форс-мажор, однак, в разі внесення таких змін, які не дозволяють будь-якої Сторони виконати будь-які з її зобов’язань за цим Договором, сторони зобов’язані негайно прийняти рішення щодо порядку роботи з усунення цієї проблеми з тим, щоб забезпечити Сторонам продовження виконання цього Договору.

10. Відповідальність сторін 

10.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

10.2. Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені в інтернет-магазині мають законного правовласника, незаконне використання зазначеної інформації та зображень переслідується відповідно до чинного законодавства України.

11. Інші умови 

11.2. Всі суперечки, пов’язані з невиконанням, або неналежним виконанням своїх зобов’язань за цим договором сторони будуть намагатися вирішити в ході переговорів.

11.3. У разі недосягнення згоди в ході переговорів, суперечки будуть вирішуватися в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.